ACCES LA USV – 2022

A1 Promovarea ofertei educaționale a universității prin campanii de marketing în liceele din mediul rural și din orașele mici situate în zona de interes a USV

Au fost realizate 600 seturi materiale pentru promovarea universității. Am organizat 13 seminare de orientare și consiliere profesională în cadrul ...

A3 Acordarea de sprijin studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerea abandonului universitar

Au fost organizate 11 de programe de tutoriat pentru studenții din ultimul an de studii în vederea creșterii ratei de ...

A4 Dezvoltarea platformei online

Am actualizat/dezvoltat platforma online academica.usv.ro prin actualizarea informațiilor. A fost extinsă baza de date cu elevi, reprezentanți ai instituțiilor de ...

Număr locuri și Probe concurs – Licență ZI

Facultatea Specializarea Nr. locuri sesiunea septembrie 2022  fără taxă din care cu taxă RO Rromi Români de pretutindeni FACULTATEA DE ...