Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

Prin oferta sa educațională, facultatea își propune să răspundă nevoilor de formare pe plan regional, necesităților existente pe piața locală ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Cea mai nouă facultate își propune asigurarea unui proces educațional bazat pe performanță la nivelul programelor de studii, în conformitate ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Obiectivul principal al facultății este acela de a asigura pregătirea de specialitate cerută persoanelor care vor lucra în domeniul educației ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Inginerie Alimentară

Tradiția învățământului cu profil alimentar își are începutul în anul 1977, în prezent facultatea funcționând cu programe de studii adaptate ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Misiunea facultății constă în realizarea la un înalt nivel de performanță a învățământului și cercetării științifice, în domenii specifice, în ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management

Cu o tradiție în învățământul superior sucevean încă din anul 1977, facultatea s-a dezvoltat pe baza specializării Tehnologia Construcțiilor de ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Istorie și Geografie

Înființată în anul 1963, Facultatea de Istorie și Georgrafie se numără printre primele structuri din istoria USV. De-a lungul celor ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Științe ale Educației

Facultatea oferă programe de studiu pentru formarea profesională inițială a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, facilitând asumarea responsabilității acestora de ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Cu o tradiție de peste o jumătate de veac, facultatea s-a impus în domeniul filologic ca o unitate educațională reprezentativă ...
Citește Mai Mult

Facultatea de Silvicultură

Facultatea desfășoară activități de educație și cercetare în silvicultură și științele mediului în scopul dezvoltării cunoașterii din aceste domenii în ...
Citește Mai Mult