ACCES-EDU USV – 2021

Descrierea activităților

A1 Promovarea ofertei educaționale a USV prin campanie de marketing în licee situate în medii defavorizate, cu implicarea studenților voluntari proveniți ...

Obiectivele proiectului

O1: Promovarea ofertei educaționale a USV prin campanii de marketing în medii defavorizate, cu implicarea studenților voluntari, în special a celor proveniți ...

Detalii proiect „Accesul la educație de înalta calitate la USV și creșterea echității și incluziunii sociale (ACCES-EDU USV)”

Domeniul vizat: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii ...