• Puteți participa la Stagii de practică, Programe de internship și Școli de vară; Aveți Centru de Consiliere și Orientare în carieră; Vă invităm să faceți parte din echipa de Teatru studențesc și cea de Radio USV;
  • Accesați laboratoare moderne, centre de cercetare și bibliotecă informatizată;