Biblioteca universitară

Înfiinţata în anul 1963 Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” dezvoltă şi conservă colecţii enciclopedice şi specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific de înaltă valoare culturală din ţară şi străinătate pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură.

Biblioteca are ca utilizatori principali studenţii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice, cercetătorii, precum şi alte categorii de cititori din instituţie şi din afara acesteia. Scopul departamentului este de a sprijini procesul instructiv-educativ prin furnizarea de servicii informaţionale solicitate de „clienţi” – utilizatori.

Pentru identificarea şi adunarea informaţiilor bibliografice necesare poate fi accesat catalogul on-line sau consultat catalogul tradiţional, care conţin date referitoare la circa 300 mii de volume de carte, periodice şi alte tipuri de documente. De asemenea, pe baza abonamentelor contractate, utilizatorii Bibliotecii Universitare pot beneficia de acces gratuit la mai multe baze de date naţionale şi internaţionale.

Alături de aceste oportunităţi, colectivul nostru de specialişti oferă servicii de informare-documentare, îndrumări metodologice, informări/cercetări bibliografice, împrumut interbibliotecar, utilizarea resurselor de informare naţionale şi internaţionale prin internet. În prezent, Biblioteca dispune de cinci săli de lectură, o sala internet şi o sală pentru împrumut la domiciliu.