Casa de Cultură a Studenților Suceava

MISIUNEA pe care și-o asumă Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava este aceea de a contribui la transformarea culturală a studenților și a populației municipiului și al județului, formarea gustului pentru artă și a unui public consumator de cultură, prin conlucrarea factorilor decizionali, prin colaborarea cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava și instituțiile de cultură din județ și din țară.

https://www.ccs-sv.ro/