Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, inclusiv activități de consiliere și orientare în carieră în vederea conștientizării studenților, în special a celor proveniți  din medii defavorizate, cu privire la importanța continuării studiilor. O.1. Promovarea ofertei educaționale a…