Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, inclusiv activități de consiliere și orientare în carieră în vederea conștientizării studenților, în special a celor proveniți  din medii defavorizate, cu privire la importanța continuării studiilor.

O.1. Promovarea ofertei educaționale a USV prin derularea unei campanii de marketing în rândul elevilor din cadrul a cel puţin 15 licee provenite din medii defavorizate (mediul rural și/sau orașe mai mici de 10000 de locuitori), prin implicarea studenților din cadrul universităţii, în special a celor proveniți din medii defavorizate.

O.2. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de CCOC din cadrul USV pentru creşterea echităţii sociale în vederea incluziunii sociale a unui număr de minimum 1000 de studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă, la cele 10 facultăţi ale USV.

O.3. Creșterea angajabilității și reducerea riscului de abandon prin organizarea unei serii de campanii de conștientizare  privind importanța stagiilor de practică și a stagiilor de internship și  realizarea unei platforme web-based, construită pe o suită de baze de date, dedicată informării, comunicării și gestionării riscului de abandon universitar timpuriu.