Obiectivele proiectului

O1: Promovarea ofertei educaționale a USV prin campanii de marketing în medii defavorizate, cu implicarea studenților voluntari, în special a celor proveniți din medii defavorizate (mediul rural și din orașele sub 10000 de locuitori).

O2: Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC din cadrul USV), în vederea conștientizării studenților, în special a celor proveniți din mediile defavorizate, cu privire la importanța continuării studiilor, cu scopul creșterii nivelului de incluziune socială.

O3: Reducerea abandonului universitar prin acordarea de sprijin studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate.

O4: Dezvoltarea platformei online www.academica.usv.ro dedicate informării și comunicării dintre consilieri, cadre didactice și elevi, studenți, în special cei proveniți din medii defavorizate, precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ liceal.

O5: Analiza inserției de piața muncii a absolvenților USV și urmărirea parcursului profesional al acestora.

O6: Consolidarea parteneriatelor dintre USV și organizațiile economice private, precum și instituții publice.