Descrierea activităților

A1 Promovarea ofertei educaționale a USV prin campanie de marketing în licee situate în medii defavorizate, cu implicarea studenților voluntari proveniți din aceste medii

A2 Creșterea capacității USV de incluziune socială a studenților aflați în situație de risc prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională, în vederea conștientizării acestora, în special a studenților proveniți din medii defavorizate, cu privire la importanța continuării studiilor

A3 Reducerea abandonului universitar prin acordarea de sprijin studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate

A4 Dezvoltarea platformei online www.academica.usv.ro dedicate informării și comunicării dintre consilieri, cadre didactice și elevi, studenți, în special cei proveniți din medii defavorizate, precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ liceal Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

A5 Analiza inserției de piața muncii a absolvenților USV și urmărirea parcursului profesional al acestora

A6 Consolidarea parteneriatelor dintre USV și organizațiile economice private, precum și instituții publice