Detalii proiect „Accesul la educație de înalta calitate la USV și creșterea echității și incluziunii sociale (ACCES-EDU USV)”

Domeniul vizat: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Durata proiectului: 8 luni

Scopul proiectului: Proiectul vizează creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior în USV, corelarea ofertei educaționale cu cererea pe piața muncii, creșterea numărului de studenți care finalizează studiile și sporirea accesului la educație prin atragerea unui număr cât mai mare de studenți proveniți din mediile defavorizate.