Facultatea de Științe ale Educației

Facultatea oferă programe de studiu pentru formarea profesională inițială a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, facilitând asumarea responsabilității acestora de a fi promotori ai valorilor științifice, sociale, culturale și spirituale locale, regionale și europene. Unul dintre scopurile principale ale facultății este acela de a oferi educație continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar prin diferitele activități și cursuri realizate cu scopul de a aduce inovație în domeniul științelor educației.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (3 ANI)

  • Pedagogia învățământului școlar și preșcolar

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

  • Comunicare didactică
  • Consiliere Școlară și educație emoțională
  • Managementul instituțiilor educaționale

PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

  • Nivelul I (inițial) – Formare psihopedagogică pentru cariera didactică
  • Nivelul II (aprofundare) – Formare psihopedagogică pentru cariera didactică

STUDII POSTUNIVERSITARE (1 AN)

  • Nivelul I (inițial) – Formare psihopedagogică pentru cariera didactică
  • Nivelul II (aprofundare) – Formare psihopedagogică pentru cariera didactică