Număr locuri – Admitere USV 2023

Licență ZI

Facultatea Domeniul Specializarea NR. LOCURI DISTRIBUITE HCA/19.07.2023
 fără taxă cu taxă
RO din care RP
Rromi + PS  rural
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Științe administrative Administrație publică 16 1+1 2 10 84
Poliție locală 10 2 40
Drept Drept european și internațional 16 14 35
Drept 15 11 95
TOTAL 57 2 2 37 254
FACULTATEA DE ECONOMIE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI Științe administrative Asistență managerială și administrativă 17 1+1 15 5 29
Finanțe Finanțe și bănci 25 20 22
Management Management 18 20 42
Economie si afaceri internaționale Afaceri internaționale 22 20 39
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 1) 26 20 36
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 21 8 59
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 20 20 40
Administrarea afacerilor 19 20 38
Economie Economie generală și comunicare economică 23 6 20
Matematică Matematică  informatică 25 3 20
TOTAL 216 2 15 142 345
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educație fizică și sport Educație fizică şi sportivă 46 1+1 0 10 33
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 31 14 35
TOTAL 77 2 0 24 68
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare1) 23 1+1 1 8 15
Controlul şi expertiza produselor alimentare1) 23 7 15
Protecția consumatorului și a mediului1) 22 2 15
Științe inginerești aplicate Științe gastronomice1) 12 0 15
TOTAL 80 2 1 17 60
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 65 1+1 8 26 73
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată1) 38 10 15
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele și software de telecomunicații / Electronică aplicată1) 45 11 40
Științe inginerești aplicate Echipamente și sisteme medicale1) 27 7 25
Ingineria autovehiculelor Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule1) 27 3 20
Inginerie energetică Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei1) 27 3 20
Inginerie electrică Sisteme electrice1) 34 4 16
TOTAL 263 2 8 64 209
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ȘI ROBOTICĂ Mecatronică și robotică Robotică / Mecatronică1) 20 1+1 1 10 15
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini1) 20 3 15
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 25 4 25
Inginerie mecanică Inginerie mecanică1) 19 6 15
TOTAL 84 2 1 23 70
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Geografie Geografie1) 30 1+1 0 2 15
Geografia turismului1) 35 2 15
Istorie Istorie1) 27 4 15
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene1) 15 25 15
Sociologie Resurse umane1) 25 4 15
Asistență socială Asistență socială 25 1 50
Filosofie Filosofie 0
TOTAL 157 2 0 38 125
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limbă și literatură Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză/ germană/ spaniolă/ italiană) 50 1+1 2 10 30
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană  50 15 30
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană  24 0 20
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română1) 8 2 20
Științe ale comunicării Media digitală1) 26 15 14
Comunicare şi relații publice1) 26 14 13
TOTAL 184 2 2 56 127
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE Sănătate Nutriție și dietetică 33 1+1 10 4 25
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 20 3 10
Tehnică dentară 25 8 20
Asistență medicală generală 15 5 46
Biochimie 25 3 21
Biologie 25 3 21
TOTAL 143 2 10 26 143
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură Silvicultură1) 57 1+1 1 2 30
Știința mediului Ecologie și protecția mediului1) 30 1 15
TOTAL 87 2 1 3 45
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 35 1+1 1 6 65
Psihologie 17 5 32
TOTAL 52 2 1 11 97
TOTAL UNIVERSITATE 1400 22 41 441 1543