Descrierea activităților

A1 Promovarea ofertei educaționale a USV prin campanie de marketing în licee situate în medii defavorizate, cu implicarea studenților voluntari proveniți din aceste medii

A2 Creșterea capacității USV de incluziune socială a studenților aflați în situație de risc prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională, în vederea conștientizării acestora, în special a studenților proveniți din medii defavorizate, cu privire la importanța continuării studiilor

A3 Reducerea abandonului universitar prin acordarea de sprijin studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate

A4 Dezvoltarea platformei online www.academica.usv.ro dedicate informării și comunicării dintre consilieri, cadre didactice și elevi, studenți, în special cei proveniți din medii defavorizate, precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ liceal Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

A5 Analiza inserției de piața muncii a absolvenților USV și urmărirea parcursului profesional al acestora

A6 Consolidarea parteneriatelor dintre USV și organizațiile economice private, precum și instituții publice

Obiectivele proiectului

O1: Promovarea ofertei educaționale a USV prin campanii de marketing în medii defavorizate, cu implicarea studenților voluntari, în special a celor proveniți din medii defavorizate (mediul rural și din orașele sub 10000 de locuitori).

O2: Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC din cadrul USV), în vederea conștientizării studenților, în special a celor proveniți din mediile defavorizate, cu privire la importanța continuării studiilor, cu scopul creșterii nivelului de incluziune socială.

O3: Reducerea abandonului universitar prin acordarea de sprijin studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate.

O4: Dezvoltarea platformei online www.academica.usv.ro dedicate informării și comunicării dintre consilieri, cadre didactice și elevi, studenți, în special cei proveniți din medii defavorizate, precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ liceal.

O5: Analiza inserției de piața muncii a absolvenților USV și urmărirea parcursului profesional al acestora.

O6: Consolidarea parteneriatelor dintre USV și organizațiile economice private, precum și instituții publice.

Detalii proiect „Accesul la educație de înalta calitate la USV și creșterea echității și incluziunii sociale (ACCES-EDU USV)”

Domeniul vizat: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Durata proiectului: 8 luni

Scopul proiectului: Proiectul vizează creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior în USV, corelarea ofertei educaționale cu cererea pe piața muncii, creșterea numărului de studenți care finalizează studiile și sporirea accesului la educație prin atragerea unui număr cât mai mare de studenți proveniți din mediile defavorizate.