Facultatea de Drept și Științe Administrative

Cea mai nouă facultate își propune asigurarea unui proces educațional bazat pe performanță la nivelul programelor de studii, în conformitate cu cerințele de calitate și exigențele actuale din domeniile Drept și Științe Administrative, urmărind pregătirea absolvenților pentru nevoile existente pe piața muncii.
Facultatea susține participarea studenților în activitățile academice, curriculare și extra-curriculare, colective și asociative ale studenților, desfășurate prin intermediul ELSA Suceava sau a altor organizații. De asemenea, sunt încurajate inițiativele studenților în domeniul voluntariatului și implicarea acestora în activități de cercetare, cultural-artistice, sportive, administrative și de promovare a facultății.
Pe plan științific, facultatea organizează manifestări specifice profesiilor viitorilor absolvenți, constând în procese simulate, colocvii juridice, mese rotunde, centre de excelență și conferințe naționale și internaționale.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (4 ani sau 3 ani)

  • Drept – (4 ani)
  • Administrație publică – ZI și ID (3 ani)
  • Poliție locală – (3 ani)

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

  • Drept european
  • Management și administrație europeană

În cadrul facultății funcționează Centrul de Formare și Cercetare în Administrația Publică – CEFCAP, care are misiunea de a derula proiecte, efectua studii și cercetări, organiza activități de formare continuă în domeniul Științelor socio-umane, respectiv în subdomeniul Drept și în cel al Științelor administrative. În paralel, activitatea de cercetare se desfășoară în cercuri specifice diverselor discipline de profil.