Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri

Prin oferta sa educațională, facultatea își propune să răspundă nevoilor de formare pe plan regional, necesităților existente pe piața locală a muncii și interesului tinerilor pentru domeniul economic și al științelor administrative. Beneficiind de o paletă diversă de specializări, facultatea are în vedere prin programele de licență, masterat și doctorat dezvoltarea de competențe în domeniile turismului, managementului organizațiilor, relațiilor internaționale, contabilității, științelor administrative. În cadrul INCUBAF (Laboratorul de Incubare a Afacerilor) studenții au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale și de a primi sprijin în inițierea si dezvoltarea unei afaceri.
PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (3 ANI)
 • Administrarea afacerilor (ZI și ID)
 • Afaceri internaționale
 • Asistență managerială și administrativă (ZI și ID)
 • Contabilitate și informatică de gestiune (ZI și ID)
 • Economia comerțului, turismului și serviciilor (ZI și ID)
 • Economie generală și comunicare economică
 • Finanțe și bănci
 • Informatică economică
 • Management
PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)
 • Administrarea și formarea resurselor umane în organizații
 • Audit și guvernanță corporativă
 • Contabilitate, audit financiar și expertiza contabilă
 • Diagnostic și evaluare economico-financiară
 • Globalizare și diplomație economică
 • Managementul și administrarea afacerilor
 • Management și audit în afaceri și administrație
 • Managementul firmelor de comerț, turism și servicii
 • Planning of New Tourism Products and Destination Management (program cu predare în limba engleză).
În cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică funcționează trei centre de cercetare: Centrul de Cercetare în Management și Administrarea Afacerilor; Centrul de Cercetare în Contabilitate și Informatică de Gestiune; Centrul de Resurse și Cercetări în Turism. Rezultatele cercetării sunt diseminate prin intermediul celor cinci publicații indexate în baze de date internaționale: „Analele Universității Ștefan cel Mare din Suceava, fasciculul FSEAP”; „Revista de Turism”; „Jurnal de Informatică aplicată & matematică”; „Accounting, Finance and Business”; „Ecoforum”.