Facultatea de Inginerie Alimentară

Tradiția învățământului cu profil alimentar își are începutul în anul 1977, în prezent facultatea funcționând cu programe de studii adaptate la cerințele pieței forței de muncă și racordate la principiile și normele valabile în domeniul producției și controlului alimentelor.
În urma ierarhizării programelor de studii (2011), domeniul Ingineria Produselor Alimentare a fost inclus în categoria A de excelență, locul II pe țară.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (4 ANI)

  • Ingineria produselor alimentare
  • Controlul și expertiza produselor alimentare
  • Protecția consumatorului și a mediului

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

  • Controlul și expertiza produselor alimentare
  • Managementul igienei, controlul calității produselor alimentare și asigurarea sănătății populației
  • Management în industria alimentară, alimentație publică și nutriție specială
  • Managementul securității mediului și siguranța alimentară

Cercetarea se realizează în următoarele laboratoare: de Cercetare prin Analize Instrumentale Specializate, de Siguranță a Alimentelor, de Control al Calității Cerealelor și Produselor de Panificație, de Analiză a Calității Apei, de Microbiologie și Laboratorul pentru Biocarburanți. Rezultatele cercetării sunt evaluate și promovate prin intermediul Centrului de cercetare „Siguranța Alimentară” din cadrul Facultății.