Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Misiunea facultății constă în realizarea la un înalt nivel de performanță a învățământului și cercetării științifice, în domenii specifice, în context național și internațional, răspunzând necesității de dezvoltare intelectuală, profesională și socială a individului și de progres a societății românești.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (4 ANI)

  • Calculatoare
  • Automatică și informatică aplicată
  • Electronică aplicată
  • Sisteme electrice
  • Managementul energiei
  • Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

  • Știința și ingineria calculatoarelor
  • Rețele de comunicații și calculatoare
  • Tehnici avansate în mașini și acționări electrice
  • Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

Facultatea oferă facilități moderne: două clădiri ce cuprind 40 de săli de curs și laboratoare de cercetare, 4 amfiteatre, două săli de seminar, o sală modernă de conferințe, precum și un Laborator multimedia și de Lingvistică Computațională. Laboratoarele de cercetare: de Compatibilitate electromagnetică, de Materiale avansate multifuncționale, de Calcul de înaltă performanță, de Mașini inteligente și vizualizarea informației, de Dezvoltare a aplicațiilor distribuite de monitorizare și control a proceselor industriale, de Cercetări privind sistemele de simulare, integrare și testare „hardware-in-the-loop”- HIL pentru controlul prototipării rapide, Laboratorul pentru nanotehnologii de stocare și procesare a informației pot fi considerate cele mai bune de acest gen din România, din punctul de vedere a echipamentelor, precum și a rezultatelor obținute.