Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică

Cu o tradiție în învățământul superior sucevean încă din anul 1977, facultatea s-a dezvoltat pe baza specializării Tehnologia Construcțiilor de Mașini, asigurând formarea specialiștilor în mai multe domenii ale ingineriei mecanice.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (4 ANI)

 •  Autovehicule rutiere
 • Inginerie mecanică
 • Mecatronică / Robotică
 • Tehnologia construcțiilor de mașini

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă
 • Inginerie mecanică asistată de calculator
 • Expertiză tehnică, evaluare economică și management
 • Mecatronică aplicată

Facultatea are patru decenii de experiență în cercetare. Această activitate este susținută cu laboratoare de cercetare dotate cu echipamente și facilități excepționale.
Organizarea conferințelor internaționale VAREHD și TEHNOMUS la Suceava și participarea profesorilor de la această facultate la diverse conferințe și programe didactice internaționale au înlesnit stabilirea relațiilor de colaborare și semnarea a numeroase acorduri de colaborare cu instituții din străinătate, dintre care menționăm:

 • Université „Claude Bernard” Lyon, Franța
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • University of Applied Sciences Augsburg, Germania
 • Instituto Superior Técnico Lisabona, Portugalia
 • Universidad de Salamanca, Spania