Facultatea de Silvicultură

Facultatea desfășoară activități de educație și cercetare în silvicultură și științele mediului în scopul dezvoltării cunoașterii din aceste domenii în societate.
Misiunea facultății este aceea de a pregăti viitorii ingineri silvici cu profil complex pentru activitățile de cultură a pădurilor, de exploatare, transport și industrializare primară a lemnului, precum și specialiști în ecologie și protecția mediului.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ

  • Silvicultură – ZI și ID (4 ani)
  • Ecologie și Protecția Mediului (3 ani)

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

  • Conservarea biodiversității și certificarea pădurilor
  • Managementul activității de exploatare și prelucrare a lemnului

Facultatea și-a îmbunătățit continuu atât resursele tehnice, cât și activitatea științifică, prin participarea cadrelor didactice la proiecte de cercetare la nivel național și internațional.